top of page

Algemene voorwaarden

Huurkoffers

reservatie

U kan schriftelijk, per e-mail of bij voorkeur via het reserveringsformulier een huurkoffer reserveren. Na ontvangst contacteren wij u zo snel mogelijk telefonisch om een concrete afspraak te maken over het ophalen of brengen van de koffer en of er nood is om de koffer samen voor gebruik door te nemen. In onderling overleg kunnen de koffers worden afgehaald op onderstaand adres:

Mechelsesteenweg 130, 2650 Edegem.

Levering is op aanvraag ook mogelijk. Deze afspraken worden bevestigd via email. Aan deze email hangt in bijlage de factuur. De reservatie is definitief wanneer factuur is betaald. Deze wordt als betaald beschouwd wanneer de overschrijving is ontvangen.

annulatie

U dient de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Reserveringen kunnen tot 1 week voor de verhuurdatum kosteloos worden geannuleerd. Tot 1 dag voor de verhuurdatum wordt 50% van de huurprijs aangerekend. Vanaf de huurdag zelf wordt 100% aangerekend.

prijs

Alle actuele verhuurprijzen worden vermeld op onze website.  We zorgen steeds voor een goed gevulde koffer. Niet alle koffers zijn permanent beschikbaar dus het is aan te raden ruim van tevoren te reserveren.

betaling

De huurkoffers worden alleen verhuurd na betaling van de huurprijs door een overschrijving minstens een week voor de verhuurdatum. 

 

borg

Er wordt geen borg gevraagd maar bij beschadigd of onvolledig terugbezorgen van de huurkoffer wordt de kosten van reparatie of vervanging alsnog in rekening gebracht. Bij schade aan of ontbreken van één of meerdere onderdelen van de koffer dient u dit onmiddellijk bij teruggave aan Acht Wespen te melden. Verloren gegaan, onherstelbaar beschadigd of extreem vuil materiaal wordt aangerekend tegen een door Acht Wespen vast te stellen vervangingswaarde.

Bij afhaling wordt de inhoud van de koffer met de klant doorgenomen aan de hand van de checklist. Wanneer de klant de koffer aanvaardt betekent dit dat deze compleet en kwalitatief in orde werd bevonden.

huurperiode

De huurperiode bedraagt normaal een week: van vrijdag namiddag voor de themaweek tot vrijdagmorgen van de themaweek. Er kan van deze tijden worden afgeweken tijdens de telefonische afspraak. Wordt de koffer niet op tijd teruggebracht, wordt een schadevergoeding van 15 € per dag in rekening gebracht. Wordt de koffer in zijn geheel niet terugbezorgd, dan zal het waardebedrag van de kist met inhoud in rekening worden gebracht.

aansprakelijkheid

De huurkoffers van Acht Wespen worden met uiterste zorg samengesteld en gecontroleerd alvorens ter beschikking te stellen. Laat echter kinderen nooit onbewaakt spelen met de inhoud van onze koffers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor lichamelijke letsels of stoffelijke schade. Het huren en gebruik van de koffers geschiedt op eigen risico.

huren algemeen

De huurprijs heeft betrekking op een éénmalig gebruik van de koffer. De huurder mag de artikelen van de koffer niet uitlenen of verhuren aan derden.

bottom of page