top of page
 • Wat bedoelt Acht Wespen met STEM?
  Het Engelse acroniem STEM staat voor ‘Science, Technology, Engineering en Mathematics’. ‘wetenschap, techniek/technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde’ dus. Soms ligt de nadruk op integratie van de vier STEM-letters, soms slaat het eerder op een globale projectmatige didactiek waarbij men ook bijkomende disciplines als L (taal) en A (kunst) stimuleert: kunst als insteek om bepaalde kinderen aan te spreken; of taal als middel om ideeën en conclusies in (ingenieurs)wetenschap duidelijk te formuleren. Het constant herdefiniëren van STEM werkt verwarrend en schiet de essentie voorbij. Uiteindelijk wil Acht Wespen met STEM vooral jongeren aanzetten tot wetenschappelijk denken en technologische vaardigheden om ze klaar te stomen voor de 21ste eeuw. Bij Acht Wespen ligt de nadruk zeer sterk op wetenschappelijk denken. De juiste vragen stellen, zelf een experiment opstellen, uitvoeren, de resultaten interpreteren en het experiment kritisch kunnen evalueren zijn de ultieme doelstellingen. Dit wordt stapsgewijs opgebouwd: bij kleuters ligt de nadruk op doen en redeneren, in de derde graad gaan we door alle acht stappen van de wetenschappelijke methode.
 • Wat zijn de STEM-huurkoffers?
  De huurkoffers bevatten materiaal voor een klas om een week rond een thema te werken. Het is dus een kant-en-klaar pakket dat activiteitenfiches bevat, educatief materiaal, en werkblaadjes. In principe vereist het gebruik van de huurkoffers geen voorbereidingswerk. We raden enkel aan de activiteitenfiches op voorhand te bekijken.
 • Hoe reserveer ik een huurkoffer?
  De noden van elke klas verschillen. We kiezen daarom voor een persoonlijke aanpak. Nadat u het reservatieformulier op de website https://www.achtwespen.be/huurcontact hebt ingevuld, nemen wij contact met u op. Wij geven dan telefonisch meer uitleg over de inhoud van de koffer, in welke week u deze zil reseveren, of u graag samen even door de koffer bij ophalen of brengen wilt, enz. Op basis van het telefoongesprek, wordt een offerte met mogelijke afspraken opgemaakt. Na akkoord, sturen wij u een factuur. Na betaling van de factuur kan u de koffer ophalen of laten brengen op het afgesproken moment.
 • Wat zijn de downloads?
  De downloads zijn bedoeld als inspirerend materiaal. Het zijn de activiteitenfiches die bij de gelijkgenaamde koffer horen. Misschien hebt u al veel materiaal rond het thema of kan u geen hele week aan het thema besteden, dan kan u de download aankopen en rechtstreeks opslaan op uw computer.
 • Hoe wordt de prijs van de huurkoffer bepaald?
  De prijs van een huurkoffer is ongeveer een zesde van de totale aankoopprijs van de inhoud van de koffer. In sommige koffers zit er duurder educatief materiaal, zoals anatomische modellen of optische demotoestellen. Deze zijn te duur in aankoop om een keer per jaar te gebruiken, maar zijn zeer geschikt voor de huurkoffers. Door het materiaal te ontlenen in plaats van aan te kopen, hoeft er niet meer met kosteloos materiaal gewerkt worden.
 • Ik vind Edegem te ver. Lever je over heel Vlaanderen?
  Ja! Ons doel is tijdsbesparing voor de leerkrachten dus wij lkomen naar u toe! Het transport is wel een extra kost, we rekenen de benzinekosten aan om twee keer heen en weer te rijden op basis van het aantal kilometers vanaf Edegem (bij Antwerpen). Wordt dit een groot bedrag, dan suggereren we om per school meerdere koffers tegelijk te huren, dan is dat een relatief kleine extra kost. Maar afhalen is uiteraard ook steeds mogelijk.
bottom of page